Hoewel bij het ontwikkelen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is.

Aansprakelijkheid

Foto Arnold is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Foto Arnold dus geen controle heeft. Foto Arnold draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Auteursrecht

Niets uit de tekst of grafische (foto’s en/of multimediapresentaties) voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Foto Arnold.

Publicatie foto’s

Bij publicatie van de foto(‘s) dient de naam van de fotograaf (‘Foto Arnold’, ‘www.fotoarnold.nl’ of ‘Arnold Roolvink’) te worden vermeld.

Privacy van persoonsgegevens

Bij het invullen van een reactieformulier op de Foto Arnold website dient u uw persoonsgegevens in te vullen voor de afhandeling van de betreffende aanvraag. Foto Arnold zal vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en deze niet ter beschikking stellen aan derden.

(Na)bestellen foto’s

Foto Arnold is niet verantwoordelijk voor de afhandeling m.b.t. het (na)bestellen van foto’s, deze verantwoordelijkheid ligt bij Oypo.nl.

Inschrijving handelsregister

Foto Arnold is ingeschreven in het Handelregister van de K.v.K. te Enschede, onder nummer 08224919.

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Foto Arnold zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden (PDF).

Sluit Menu